تمام مطالب دسته بندی: اعتماد به نفس
نحوه کنترل استرس در سخنرانی

نحوه کنترل استرس در سخنرانی

–آیا هنگام سخنرانی دچار استرس سخنرانی می شوید و رفع این مشکل از دغدغه های شماست؟ –آیا علاقمند هستید بدون استرس سخنرانی کنید و ترس شما از تریبون از بین برود؟ –آیا در سازمان یا محل کار شما توانایی صحبت در جمع همکاران و یا مدیرانتان برای شما ضروری است و برای شما امتیاز محسوب می شود؟ –آیا موعد دفاع ازپایان نامه تان نزدیک است و شما ترس از ارائه آن در میان اساتید و همکلاسی هایتان دارید؟ –آیا شغلتان معلمی ویا تدریس است و ترس از حضور دانش آموزان ویا دانشجویان دارید؟و……                             اگر پاسخ شما حتی به یکی از موارد بالا مثبت است شما را به خواندن ادامه این مقاله دعوت می کنم.   بسیاری از سخنرانان برجسته در […]

چطور در کار اعتماد به نفس داشته باشیم

چطور در کار اعتماد به نفس داشته باشیم

اعتماد به نفس در محیط کار ، یکی از ویژگی هایی است که اگر هر فردی آن را داشته باشد و بتواند  آن را روز به روز افزایش دهد، حتماً رضایت بیشتری از زندگی خواهد داشت و می تواند از شغل خود لذت ببرد. در واقع اعتماد به نفس کمک می کند که شما خودتان را به خوبی باور داشته باشید و بدانید که فرد مهمی هستید، پس حتماً با وجود آن حال خوبی خواهید داشت.   اهمیت اعتماد به نفس در زندگی زمان هایی وجود دارد که نیاز به احساس اعتماد به نفس بیشتری در محیط کار خود داریم. ممکن است که مجبور باشید در جمع بزرگی یک سخنرانی ارائه دهید یا بخواهید درخواست ارتقا یا افزایش حقوق را […]

ترس از موفقیت وراه های غلبه بر آن

ترس از موفقیت وراه های غلبه بر آن

ترس از موفقیت عبارت عجیب و نامانوس به نظر می‌رسد. از کودکی به ما یاد داده‌اند که باید تلاش کنیم تا در زندگی به موفقیت دست یابیم. همچنین در پایان گفتگوهای روزمره بسیار پیش می‌آید که به هم بگوییم: «موفق باشی» یا «برایت آرزوی موفقیت دارم». به‌نظر می‌رسد دستیابی به موفقیت، بهترین چیزی است که بسیاری از ما دلمان می‌خواهد در زندگی برایمان اتفاق بیفتد. پس چرا برخی افراد از موفقیت می‌ترسند؟   آیا این موقعیت برای شما آشنا است؟           ترس از موفقیت کاملا معمول و رایج است و می­‌تواند موجب از­ دست دادن بسیاری از فرصت‌­های زندگی ما شود. هنگامی‌­که آگاهانه یا ناخودآگاه از ریسک کردن یا تلاش کردن برای رسیدن به اهداف‌مان می‌ترسیم، مانند […]

درمان شکست عاطفی

درمان شکست عاطفی

شکسـت عاطفـی شـاید یکـی از رنجآورتریـن مشـکالتی اسـت کـه در طـول یـک رابطـه عاطفـی ممکـن اسـت بـرای هـر فـردی پیـش بیایـد. هرچنـد کنـار آمـدن بـا درد و رنـج ناشـی از دوری از کســی کــه از صمیــم قلــب دوســتش داریــم و دل در گــروی وصــال او داشتهایم بســیار ســخت اســت امــا ایــن بحــران هــم ماننــد بقیــه بحرانهایــی کــه در طــول زندگــی پیــش میآیــد ســپری میشــود.   شکست عشقی اتفاقی دردناک و ناراحت‌کننده است که استرس و اضطراب‌های زیادی را برای ما به همراه دارد. این شکست نوعی تحقیر شدگی و سرخوردگی و طرد شدن است که کیفیت زندگی انسان را تحت تاثیر قرار می‌دهد ، از جمله نشانه‌های هیجانی آن اختلال خواب ، عصبی بودن ، عذاب کشیدن بر اثر مرور […]

مدیریت هیجان ۲

مدیریت هیجان ۲

آیا همه هیجانات نیاز به کنترل دارند؟ گاهی هیجانات به قدری سرکش می شوند که اگر مهار نشوند، شعله می کشند و ویران می کنند. پس کنترل هیجانات و به خصوص کنترل خشم مهارتی است که در تعاملات اجتماعی و به خصوص در شرایط فعلی جامعه ما، که مدیریت خشم یک نیاز فوری است، و آیا همه هیجانات نیاز به کنترل دارند؟     بعضی واکنشهای هیجانی به هیچ تنظیم خاصی نیاز ندارد. اگر هیجان با شرایط متناسب باشد و کمک کند که حالتان بهتر شود، هچ جای نگرانی نیست. اینکه وقتی بقیه می‌خندند ما هم قهقهه بزنیم یک واکنش میتناسب با شرایط است که به حال خوب ما کمک می‌کند. از سوی دیگر، از کوره در رفتن پشت فرمان […]

اصول ارتباط موثر ۲

اصول ارتباط موثر ۲

اصول ارتباط موثر اصل اول ارتباط موثر: ارتباط یک نیاز روان‌شناختی بنیادین است؛ یعنی اگر ما آموزش ارتباط موثر را به‌عنوان یک مهارت ضروری می‌دانیم به خاطر این است که ارتباط موثر یک نیاز روانی بنیادین است. وقتی‌که می‌گوییم یک نیاز بنیادین است، بنیادین دو معنا دارد: معنای یک بنیادین این است که غیراکتسابی است، یعنی ما یاد نمی‌گیریم که باید ارتباط موثر داشته باشیم. ما وقتی به وجود می‌آییم، این نیاز هم با ما به وجود می‌آید یعنی این نیاز یک نیاز درونی است و ذاتی است، با ما متولد می‌شود. یکی از رفلکس‌هایی که نوزاد وقتی به دنیا می‌آید و از خودش ساطع می‌کند، گریه کردن است. قبل از اینکه نوزاد لبخند بزند گریه می‌کند. این گریه یعنی […]

1 2 3 5