ماه: اردیبهشت 1398
روزه فکری بگیرید

روزه فکری بگیرید

بسیاری از ما برای مراقبت از سلامت بدن و بهره وری از اثرات روزه داری در این ماه روزه میگیریم ، این بارتوجه شما را جلب میکنم به موضوع جالبی با عنوان  روزه فکری؛ در این مطلب میخواهیم شما را با  ذوش گرفتن این روزه و ابعاد اثر گذار آن بر موفقیت و عزت نفس و تقویت کیفی زندگی ، آشنا کنیم. روزه فکری بگیریم یعنی دقیقا چکار کنیم؟ اول لازم است به ضرورت رعایت روزه فکری آگاه باشیم و دلیل  آن است که انسانی که طالب موفقیت های بیشتر دستاوردهای مالی ،رشد شخصیتی، روابط بهتر هستند باید از لحاظ افکار ، رفتار ،دوستان،  انتخاب منابع مطالعاتی ، برنامه روزانه و روتین های زندگی آگاه و  هشیار باشد. هرچیزی را […]

قدرت سوال ها در موفقیت ما

قدرت سوال ها در موفقیت ما

  اگر بخواهیم از عواملی که باعث تفاوت بین افراد موفق و افراد ناموفق نام ببریم قطعا میتوان به عاملی سوالهایی که این دو گروه از خود میپرسند اشاره کرد. دلیل آن هم این است که افراد موفق از قدرت سوال ها آگاهند. بطور عمومی جمع آوری اطلاعات یک فعالیت اساسی انسانی است – ما از اطلاعات استفاده می کنیم تا بیاموزیم چه درباره خودمان چه دیگران . دانش از طریق پرسش به ما کمک میکند که مسائل را با دید وسیعتری حل کنیم، در فرایند تصمیم گیری به ما کمک کند، و یکدیگر را راحت تر درک کنیم. همچنین اهمیت أگاهی از قدرت پرسیدن باعث تقویت رشد درونی و سازنده بودن ارتباطاتمان میشود سوال پرسیدن برای برقراری ارتباطات موفق […]

در جستجوی کلید آرامش آنرا در دستان خودم یافتم (قسمت اول)

در جستجوی کلید آرامش آنرا در دستان خودم یافتم (قسمت اول)

این مطلب اشاره به این دارد که اگرچه بیشتر روزهای زندگی با وجود تلاش بسیار ،به دنبال چشیدن طعم شیرین آرامش و شادی هستیم ولی گاهی اوقات که دلشوره و اضطراب جانمان را به لب می رساند، دلمان می خواهد هر چیزی را بدهیم تا فقط لحظه ای آرامش داشته باشیم! مدام با خودمان می گوییم: چرا آرامش نداریم؟ چرا دلشوره و اضطرابمان لحظه به لحظه بیشتر می شود و چرا در این خانه آرامش وجود ندارد؟ و هزاران سوال مشابه این سوالات که باعث میشود هرگز طعم رضایت از تلاشهایمان در زندگی را احساس نکنیم. شعر آرامش زندگی به ما می گوید: وقت آن رسیده که خودمان را از  افکار و واژه هایی که به دردمان نمی خورد رها کنیم و خودمان را از […]