دوره ی فن بیان ۱

دوره ی فن بیان ۱

آنچه که در این دوره  می آموزیم

 

الف مهارت های کلامی که شامل:

 

ایجاد لحن مناسب ؛ تنوع در کلام ، زیبایی در کلام ، تاکیدات کلامی ، خوش آوایی،صداسازی و….

 

ب مهارت های غیر کلامی که شامل:

 

  • زبان بدن که چطور از صورت ، دست ها و فیگور و ژست خودمان بتوانیم تأثیر گذاری خودمان

 

را چند برابر کنیم.

 

  • زبان اشیاء که چطور بتوانیم با وسایلی که مورد استفاده قرار می دهیم ، اعم از میزو صندلی و

 

جایگاهی که انتخاب میکنیم تأثیر گذاری  نفوذ خودمان را بیشتر کنیم .

 

  • مخاطب شناسی که متناسب با مخاطب به گونه ای صحبت کنیم که موجبات شنیدن و شنیده شدن

 

رافراهم کنیم و با هر مخاطبی با مدل ذهنی خودش ارتباط زیبا و مفیدی را ایجاد کنیم.

 

  • شنیدار موثرکه چطور یک شنونده خوب و مؤثر باشیم  تا ازاین طریق موجبات یک ارتباط زیبا ومفیدی را ایجاد کنیم .

جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید

  ۰۲۱۴۴۲۸۰۵۶۸ -۰۹۱۲۷۹۰۶۵۷۹