دوره زنان موفق و توانمند

دوره زنان موفق و توانمند

1– عزت نفس و اعتماد بنفس

 

۲– خود باوری

 

۳– مهارت های ارتباط موثر در خانواده ،محیط کارو در ارتباط با جنس مکمل

 

۴– ایجاد جذابیت های ظاهری و باطنی

 

۵– استقلال مالی و شخصی

 

۶– تحول شخصی

 

۷– تغییر در باورها وطرحواره های دوران کودکی

جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید

۰۲۱۴۴۲۸۰۵۶۸ -۰۹۱۲۷۹۰۶۵۷۹